Ook dit jaar wordt er terug een quiz georgainseerd, wees er snel bij om u op te geven, want de tafels geraken snel vol !!

Opgeven kan bij Marc Hoofd ..hoofd.marc@gmail.com of via 0498 83 56 61