Interese om aan te sluiten?

Gegevens speler

Geslacht
Vrouw Man:
Nieuw lid?
Ja Neen

Contactgegevens vader

Contactgegevens moeder

Medische info


Ik ga akkoord met het huisreglement.
Ik verbindt mij ertoe het lidgeld zoals vermeld te betalen via overschrijving op rekening van de jeugdwerking met vermelding van “naam van de speler + lidgeld 2017 -2016” spelers locatie Wintam, IBAN BE07 7785 9299 1266, BIC: GKCCBEBB


Hoofdsponsors