Tot onze grootste spijt kregen we vandaag het bericht dat de plannen voor een extra C-veldje definitief afgekeurd werden. Dit betekent dat er tegen nieuwjaar terug bomen moeten aangeplant worden.

Als bestuur hadden we geopperd dat een kunstgrasveld, eventueel met verlichting van het A-terrein een waardig alternatief zou zijn, doch ook een kunstgrasveld wordt door enkele betrokkennen als geen waardig alternatief ervaren.

Als club ijveren we al meer dan 2 jaar voor een gepaste oplossing voor ons stijgend ledental en waren we steeds bereid om hier constructief aan mee te werken en over na te denken. We betreuren dan ook dat er ook na meer dan 2 jaar nog steeds geen waardige oplossing kan gevonden worden.

Onze talrijke jeugdspelers hebben volgens ons ook recht om op een aangename manier hun hobby te kunnen uitoefenen in een aangepaste accommodatie.

We ervaren het uitblijven van een oplossing dan ook als een kaakslag naar onze spelers, vrijwilligers en bestuursleden en hopen dat er op korte termijn wel een oplossing kan gevonden worden.