Er zijn 38 spelertjes ingeschreven voor de WTA . Er zal gewerkt worden in 4 groepen.

Maw iedereen krijgt een training om de 2 weken.

Onderverdeling groepen:

  • Groep 1: 11 spelers (volzet)

  • Groep 2: 10 spelers (volzet)

  • Groep 3: 10 spelers (volzet)

  • Groep 4: 7 spelers

In bijlage vind je de planning terug voor de 2de seizoenshelft van de WTA.

Graag tijdig trainer Jelle verwittigen indien je niet aanwezig kan zijn.