Scoort ook de mentale gezondheid van onze kinderen nog goed ?

In het kader van de mentale gezondheid van onze jeugdspelers hebben wij een samenwerking opgezet met een psychologisch consulente uit de streek. Zo hopen we  personen die op zoek zijn naar de nodige hulp op een laagdrempelige manier een platform te kunnen aanbieden.

Hieronder stelt Shana zichzelf kort voor:

Als kinderen opgroeien, loopt niet altijd alles op wieltjes. De meeste ouders maken zich wel eens zorgen over één of ander aspect van de ontwikkeling van hun kind, dat is heel normaal. Ook begeleiders van verenigingen, sportclubs, e.d. kunnen bij kinderen en jongeren signalen opvangen en spelen daardoor ook een belangrijke rol in hun ontwikkeling en welzijn. Moeilijkheden kunnen zo tijdig opgevangen worden zonder dat deze daarom ook problematisch worden.

Bij mij en mijn collega’s in ‘de Remise’ kan iedereen terecht die vragen heeft rond de ontwikkeling van kinderen, die vragen hebben over het gedrag van hun kind, opvoedingssituaties e.d. Faalangst, depressieve gevoelens, moeilijkheden met sociale vaardigheden, kinderen uit echtscheidingen, … zijn maar enkele voorbeelden van mogelijke situaties waarbij we kunnen helpen.

Alle vragen worden beluisterd en we bekijken welke manier van aanpak het best geschikt zou zijn.

Meer info is ook te vinden op de websites:

www.shanavangeyte.be

www.de-remise.be